Att leva miljövänligt i sin vardag

Att leva miljövänligt i sin vardag behöver inte vara svårt. Små förändringar kan göra stor skillnad i det långa loppet. Här kan du läsa mer om hur du kan leva ekologiskt i vardagen, och tips på ekologisk mat och en ekologisk butik. Många butiker kan du besöka online. Du kan handla mycket ekologiskt från Medvetna

Read More