Så används centrifugalpumpar i ny teknik

Det finns flera olika sorters pumpar som alla utnyttjar olika mekanismer för att ge vad du behöver. Vissa är gjorda så att de kan sänkas ner i vatten. Helt perfekt när du vill dra upp vatten från en sjö för att släcka en brand. Eller kanske när det är översvämning. En annan sort som är praktisk för flera tillfällen är centrifugalpumpen. Som namnet antyder så fungerar den med hjälp av den starka kraft som en vätska eller gas i rörelse kan alstra.

Men även inom gruppen centrifugalpumpar finns det flera varianter. Därför är det viktigt att tänka igenom hur den ska användas innan du skaffar en och inte bara ta första bästa. Så att du får den modell som inte bara kommer att göra jobbet, men få det gjort snabbt och effektivt. Ibland kan det löna sig att satsa på ett lite större eller starkare alternativ. Genom att göra det slipper du byta ut den när behovet växer till sig.

Vikten av pumpar

Förutom bränder och översvämningar så behövs det pumpar till flera olika uppgifter. Bland annat så transporteras det stora mängder vätskor och gaser varje dag. Mjölk, vatten, bensin och mycket annat forslas från en plats till en annan. I tillägg så är många fabriker och andra industrier beroende av en väl fungerande kylanläggning. Centrifugalpumpar gör arbetet smidigare och är nyckeln till att många arbetsprocesser ska fungera.

För en utomstående kan det låta som hebreiska med alla de olika pumparna och maskinerna som används varje dag inom olika sorters verksamheter. Men för den som jobbar med det är det en självklarhet att välja bra produkter. Som är gjorda av tåliga och starka material med tanke på vilken miljö de ska användas inom. Du kan klicka här för att köpa smarta svetspinnar. En annan viktig detalj som gör arbetet möjligt och mer effektivt. Det lönar sig att investera i bra material och utrustning. Inte bara gör det arbetsuppgifterna lättare, du blir mer effektiv och undviker onödigt underhåll.

Intressanta uppfinningar baserade på pumpar

Med en centrifugalpump så leker du lite med trycket av vätskan eller gasen. Genom att skapa en tryckskillnad vid in- och utloppet så sätts det hela i rörelse. Du kan sedan leda vätskan dit du vill ha den. Detta är en princip som vanligtvis används för att transportera avloppsvatten eller dricksvatten. Förutom i kylvatten och liknande konstruktioner där det är fråga om ett slutet system. Detta är en fysisk reaktion som använts i många år.

Baserat på dessa formler eller lagar så har smarta personer sedan kommit upp med nya uppfinningar. De har sett hur en pump fungerar och lagt ihop det med andra funktioner. Ofta så är det olika personer som tillsammans kommer fram till nya lösningar. Inte så att de sätter sig ner och pratar igenom saken. Men något snille i ett land tar sig ett steg framåt. Sedan bygger de andra vidare tills den färdiga produkten står där.

När nästa person sedan har två pusselbitar så blir det lättare att lägga till fler. Ibland kan det ta flera år med små, små steg innan du har den färdiga produkten. Ny Teknik rapporterar i denna artikel om hur en centrifugalpump lade grunden för prototypen för vattenjetbåtar. Ett bra exempel på hur det ena leder till det andra, och du får en användbar, ny slutprodukt. Många gånger är det ett behov som gör att folk ens börjar tänka i dessa banor. Det är något som saknas och som de försöker skapa själva.

Pumpar i det dagliga livet

De flesta tänker som sagt inte på vilken stor roll pumpar spelar i det dagliga livet. Du tar för givet att vissa saker ska fungera som du förväntar dig, oavsett hur detta sker. Och det är ju så ett samhälle fungerar. Alla har sin plats och uppgift att fylla, för att andra ska slippa tänka på just den detaljen. Polisen övervakar trafiken, lärarna undervisar barnen, någon städar gatorna och en annan tillhandahåller elektricitet.

När något händer brukar det dock bli uppenbart hur olika organ fungerar. Du ser direkt om de har tillräckligt med utrustning. Samt om alla vet hur de ska komma till rätta med problemet. Sveriges Radio rapporterar i det här inslaget om hur pumpar är viktiga för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera.

De senaste årens varma somrar har till exempel gjort skogsbrand till ett reellt hot. Här kan pumparna vara avgörande för att en eventuell brand inte sprider sig. Sedan har det tidvis också regnat ovanligt mycket på sina håll, vilket är det motsatta problemet. Även här gäller det att snabbt ta fram pumparna för att materiella skador ska hållas till ett minimum. Naturligtvis handlar det om olika pumpar för alla dessa situationer, drivna och underhållna på sina alldeles egna speciella sätt.

Centrifugalpumpar i strålkastarljuset

Du kan alltså använda en centrifugalpump till slutna system samt med öppna funktioner. De slutna systemen är gärna varmvattnet i ett hus, eller luftkonditioneringen. Vätskan kommer inte ut, men går runt i systemet både upp och ner. Det krävs en hel del kraft för att transportera i vertikal riktning, men med centrifugal så flyter det på kontinuerligt. Spillvatten inom industrin är ett annat exempel på hur centrifugalpumpar kan vara till nytta.

Men sedan kan alltså centrifugalpumparna också användas för att förflytta vätskor mellan två olika punkter. En komplicerad förklaring på ett vanligt fenomen. Som vid en översvämning där vattnet måste pumpas bort till en tankbil eller närliggande vattendrag. Göteborgs-Posten skriver i en artikel om hur kommunen använder pumpar i flera lägen. Avloppsvattnet måste också transporteras bort, och det effektivt. Med ett system som inkluderar centrifugalpumpar hålls staden och området rent och hälsosamt.

Säker och effektiv transport

Det är inte så lätt att forsla stora mängder vätska. Dels måste du tänka på tekniken, så att allting kommer upp. Men samtidigt så kan hygien och säkerhet vara av vikt. Dricksvatten, till exempel, måste hållas någorlunda rent, även om det kanske kommer att gå igenom ytterligare processer innan det kommer ut i kranen. När det handlar om avloppsvatten eller spillvatten så är det inte själva produkten som måste skyddas utan omgivningarna.

Med väl installerade centrifugalpumpar så blir det aldrig ett problem. De skapar en tryckskillnad i vätskan som får den att komma igång och röra på sig. Det kan vara nog så fascinerande när du ser på hur tekniken fungerar. Denna teknik gör det möjligt att forsla stora mängder vätska, det är inte fråga om små kvantiteter. Men det visar hur viktigt det är med pumpar, och hur de lägger grunden för det dagliga livet. Hela samhället är beroende på ett eller annat sätt av pumpar, och centrifugalpumpar är bara en av dem.